1-3-2-6 systeem

Het 1-3-2-6 systeem is een blackjack systeem wat makkelijk is toe te passen tijdens het spelen van live blackjack in een online casino. De naam van het systeem verraadt voor het grootste gedeelte al de werking ervan. De cijferreeks staat namelijk voor het aantal units dat ingezet wordt als inzet van een hand in blackjack. De reeks wordt aan het begin begonnen en het volgende getal uit de reeks wordt enkel ingezet wanneer er een hand gewonnen wordt. Hierdoor zorgt het systeem ervoor dat, net zoals bij het Paroli en Parlay systeem, steeds een minimum bedrag wordt verloren als er meerdere handen op een rij worden verloren. De effectiviteit van het systeem komt voort uit het variëren van de inzet. Wanneer een speler namelijk steeds hetzelfde bedrag inzet dan zal er over de lange termijn weinig tot geen winst behaald worden. Wordt dit bedrag echter afgewisseld dan kan geluk op de juiste momenten ervoor zorgen dat er meer winst gemaakt wordt.

Speel direct blackjack met het 1-3-2-6 systeem 1-3-2-6-systeem

Uitleg 1-3-2-6 systeem

Zoals gezegd laat de naam van het systeem de werking al zien. De reeks cijfers 1-3-2-6 vertegenwoordigen units die ingezet moeten worden tijdens het gebruik van het systeem. Aan het begin van de sessie wordt er altijd gestart met 1 unit, zoals deze aan het begin van de reeks vermeld staat. na het winnen van een hand wordt de volgende hand met het aantal units gelijk aan het volgende getal in de reeks gespeeld. Dit wordt voortgezet totdat het einde van de reeks is bereikt en dan wordt er weer aan het begin met 1 unit gestart. Als er een hand halverwege de reeks wordt verloren dan wordt er ook weer opnieuw aan het begin van de reeks met 1 unit begonnen.

Systeem toepassen in live blackjack

dubbel-aas-chipsAls we het 1-3-2-6 systeem willen toepassen tijdens het spelen van live blackjack dan moeten we eerst een bedrag van de units bepalen. Dit moet een bedrag zijn wat me makkelijk verschillende keren in kunnen zetten. Een goede maatstaf hiervoor is dat je balans minimaal 50 keer het bedrag van de unit bedraagt. Hierover staat echter niks in het systeem over beschreven. Als we als voorbeeld een bedrag van een unit bepalen van 5 euro dan ziet de reeks inzetten er als volgt uit: 5-15-10-30. Er zijn vele spelers die veel succes hebben gehad met het gebruik van dit systeem. Toch blijft de reeks getallen echter geheel willekeurig en heeft verder totaal geen wetenschappelijke basis.

De willekeurige cijferreeks 1-3-2-6

Het probleem met het 1-3-2-6 systeem is dat de cijferreeks geheel willekeurig is. Er is geen enkel bewijs dat het inzetten van deze hoeveelheden in deze volgorde je meer kans geven om met winst te eindigen. Wat wel een sterk punt van het systeem is dat er inderdaad meer kans op winst is als de hoeveelheid die ingezet wordt afgewisseld wordt. Iemand kan echter voor zichzelf een andere reeks getallen opschrijven en deze gebruiken in plaats van 1-3-2-6. De kans dat er met deze nieuwe serie getallen winst wordt behaald is net zo groot als met de bestaande reeks cijfers.